Vores Virksomhed

HorsePower Scandinavia

HorsePower Scandinavia er en agenturbaseret virksomhed hvis hovedformål*) er at udvikle forretningsrelationer mellem skandinaviske OEM-producenter og internationalt velrenommerede producenter af el-motorer.

Vores virksomhed er baseret på et mangeårigt erfaringsgrundlag og et lavt omkostningsniveau.

Med udgangspunkt i et omfattende produktprogram og en 1:1 dialog med vores kunder og leverandører, søger vi den optimale løsning på de stillede opgaver, for derigennem at etablere et langsigtet partnerskab og gensidigt udbytte.

*):  Horsepower Scandinavia er også engageret i arbejdet omkring tilvejebringelse af optimale betingelser i relation til ridning, pleje og livsbetingelser for den islandske hesterace – se evt. mere herom under De oprindelige hestekræfter.