De oprindelige hestekræfter

De oprindelige hestekræfter

Opnåelse af en given effekt kræver indsats af en given energi.

Jo mindre energi der anvendes for at opnå en given effekt; -jo større er virkningsgraden.
Effekt kan udtrykkes i kilowatt eller i hestekraft /horsepower

Iflg. James Watt er definitionen på én Horse Power den effekt der skal anvendes for at løfte 33.000 ”foot-pounds” 1 fod i vejret i 1 minut. – eller omsat til Skandinaviske (metriske) forhold: 1 hk er den effekt, der skal anvendes for at løfte 75 kg 1 m i vejret i 1 sekund.

HorsePower Scandinavia søger konstant løsninger der giver den størst mulige langsigtede nytteeffekt i forhold til det investerede energiforbrug. I vores løsningsforslag forsøger vi derfor altid at tage udgangspunkt i det aktuelle behov, -men samtidig relatere dette til det fremtidige behov.

I vores arbejde omkring el-motorer er virkningsgraden derfor altid et vigtigt parameter.

Vores dedikation inden for arbejdet med El-motorer, supporteres af vores parallelarbejde med at optimere ”virkningsgraden” på ”de oprindelige hestekræfter”. Vores ”materiale” i denne proces er ”den islandske hest”, som med rette kan opfattes som en enestående og nordisk hesterace, -en hest som allerede fra naturens side har en ”god virkningsgrad”.

Via en tæt kontakt til markedet samt partnerskab med dedikerede partnere, arbejder vi langsigtet og målbevidst  med fysisk- og mental træning, fodersammensætninger, korrekt udstyr,  m.v. ,  for herigennem at opnå den optimale kombination af velfærd og god performance for den islandske hest.

Der er tale om et langsigtet projekt, men parallelt med vores aktiviteter omkring el-motorer vil vi løbende introducere nyheder og produkter som kan komme den islandske hest til gavn og/eller have interesse for dens brugere og ejere.

For yderligere informationer om den islandske hest kan bl.a henvises til www.islandshest.dk
https://www.feif.org/