ATEX & IECex

ATEX & IECex

Europakommissionens direktiv 94/9/EC, bedre kendt som ATEX 95 direktivet, definerer de minimumskrav der stilles til sikkerheden for produkter og sikkerhedssystemer der skal installeres og anvendes i potentielt eksplosionsfarlige omgivelser.

Direktivet skelner mellem to hovedgrupper *):

Indenfor Gruppe II *) skelnes der endvidere mellem forskellige typer af omgivelser der er potentielt eksplosionsfarlige forårsaget af enten Gas eller af støv, – og gruppen er opdelt i følgende kategorier:

Inden for kategorien GAS, skal det igen vurderes hvilken grad af sikkerhed motoren skal opfylde (f.eks.: EExe, EEXn, EEXd osv. ) samt hvilken gasgruppe (propan = IIA,, hydrogen = IIC osv) og temperaturklasse (f.eks. T3, T4 osv.) der er relevant.

Det er brugeren(slutkunden) der, iht ATEX 137, er ansvarlig for at definere og klassificere det område hvor motoren skal anvendes.
I samarbejde med europæiske producenter kan HorsePower Scandinavia tilbyde ATEX motorer til anvendelse i Gruppe I og Gruppe II, -eksempelvis kan nævnes E Exe, EXn, EXd, EXd(e)

Se flere informationer omkring vores produktprogram her: ATEX, eller i tilfælde af en aktuel forespørgsel:
kontakt os venligst med informationer om hvilken klassifikation der kræves og vi vil hurtigst muligt udfærdige et relevant tilbud.

*): ny inddeling (gruppe II for gas og gruppe III for støv)  er nært forestående og vil blive implementeret løbende